Oddíly

Žáci

Cvičení mladších (stáří 6 - 10 let) a starších žáků (stáří 11 - 15 let) probíhá dvakrát týdně. Zpravidla v úterý a čtvrtek pokaždé v délce jedné hodiny. Přesný rozpis kontrolujte na rozvrhu hodin. Náplň cvičení navazuje na průpravu ze cvičení předškolních žáků, které náš Sokol také organizuje. Průprava však není podmínkou pro návštěvu našich hodin. Cvičení vedou dva vyškolení cvičitelé s praxí v cvičení na nářadí (gymnastice), míčových hrách i atletice. Náplň hodin se snažíme přizpůsobit zájmu cvičenců. Dbáme na to, aby byly uspokojeny záliby všech, a kombinujeme cvičební hodiny na nářadí s hodinami herními. U nás se naučíte cvičit na kruzích, hrazdě, bradlech, žebřinách, šplhadlech, malé i velké trampolíně. Z kolektivních her pak střídáme košíkovou, přehazovanou, sálový fotbal, florbal, freesbee (létající talíř) atd. I když v tomto oddíle nevychováváme vrcholové sportovce, dbáme na to, aby hoši zvládli cviky na profesionální úrovni. Pokud někdo není „rozený sportovec“ nebo má z některých cviků obavy, nenutíme je k jejich provedení. Jde nám spíše o to, aby kluci měli možnost vybít svoji energii při sportu pod odborným dozorem. Výsledky naší celoroční práce prezentujeme jednou za cvičební období na veřejně přístupné Sokolské Akademii. Těšíme se na vás a vaše děti. Nenechte je trávit volný čas pouze u počítače.

Náčelník - František Čuba (tel. 603414052)