Od pondělí 24. 5. 2021 bude v sokolovně obnoven provoz podle běžného rozvrhu.

Podmínkou účasti na cvičení je potvrzení o negativním testu na COVID-19 (stačí čestné prohlášení nebo potvrzení ze školy či zaměstnání, antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR 7 dní), potvrzení o očkování, kdy od 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní nebo potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Bez tohoto dokladu nebude cvičícím umožněna účast na hodině.

Děti do 6 let toto potvrzení mít nemusí, pokud se jedná o cvičení rodičů s dětmi, tak rodiče ano.

Přítomnost necvičícího doprovodu v tělocvičně není možná.

V souladu s vládním nařízením není možné využívat sprchy a šatny.

Počítejte s tím, že doklad o negativním testu musíte na hodině odevzdat, nelze jej tedy použít opakovaně.

Oddíly

Žáci

Cvičení mladších (stáří 6 - 10 let) a starších žáků (stáří 11 - 15 let) probíhá dvakrát týdně. Zpravidla v úterý a čtvrtek pokaždé v délce jedné hodiny. Přesný rozpis kontrolujte na rozvrhu hodin. Náplň cvičení navazuje na průpravu ze cvičení předškolních žáků, které náš Sokol také organizuje. Průprava však není podmínkou pro návštěvu našich hodin. Cvičení vedou dva vyškolení cvičitelé s praxí v cvičení na nářadí (gymnastice), míčových hrách i atletice. Náplň hodin se snažíme přizpůsobit zájmu cvičenců. Dbáme na to, aby byly uspokojeny záliby všech, a kombinujeme cvičební hodiny na nářadí s hodinami herními. U nás se naučíte cvičit na kruzích, hrazdě, bradlech, žebřinách, šplhadlech, malé i velké trampolíně. Z kolektivních her pak střídáme košíkovou, přehazovanou, sálový fotbal, florbal, freesbee (létající talíř) atd. I když v tomto oddíle nevychováváme vrcholové sportovce, dbáme na to, aby hoši zvládli cviky na profesionální úrovni. Pokud někdo není „rozený sportovec“ nebo má z některých cviků obavy, nenutíme je k jejich provedení. Jde nám spíše o to, aby kluci měli možnost vybít svoji energii při sportu pod odborným dozorem. Výsledky naší celoroční práce prezentujeme jednou za cvičební období na veřejně přístupné Sokolské Akademii. Těšíme se na vás a vaše děti. Nenechte je trávit volný čas pouze u počítače.

Náčelník - František Čuba (tel. 603414052)