Oddíly

Předškolní děti

● setkáváme se každé pondělí v 16:30 – 17:30 a středu v 17:00 – 18:00
● cvičení je určeno pro holky a kluky ve věku od 4 do 6 let
● běháme, skáčeme, závodíme, házíme si s balóny, cvičíme s různým náčiním, hrajeme hry a učíme se základy sportovní gymnastiky (cvičení na nářadí) a různých sportů

Těší se na vás cvičitelky Ludmila Hrdličková a Kristýna Koubíková.