Od pondělí 24. 5. 2021 bude v sokolovně obnoven provoz podle běžného rozvrhu.

Podmínkou účasti na cvičení je potvrzení o negativním testu na COVID-19 (stačí čestné prohlášení nebo potvrzení ze školy či zaměstnání, antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR 7 dní), potvrzení o očkování, kdy od 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní nebo potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Bez tohoto dokladu nebude cvičícím umožněna účast na hodině.

Děti do 6 let toto potvrzení mít nemusí, pokud se jedná o cvičení rodičů s dětmi, tak rodiče ano.

Přítomnost necvičícího doprovodu v tělocvičně není možná.

V souladu s vládním nařízením není možné využívat sprchy a šatny.

Počítejte s tím, že doklad o negativním testu musíte na hodině odevzdat, nelze jej tedy použít opakovaně.

Oddíly

Předškolní děti

● setkáváme se každé pondělí v 16:30 – 17:30 a středu v 17:00 – 18:00
● cvičení je určeno pro holky a kluky ve věku od 4 do 6 let
● běháme, skáčeme, závodíme, házíme si s balóny, cvičíme s různým náčiním, hrajeme hry a učíme se základy sportovní gymnastiky (cvičení na nářadí) a různých sportů

Těší se na vás cvičitelky Ludmila Hrdličková a Kristýna Koubíková.