Oddíly

Rodiče s dětmi

● setkáváme se každou středu od 16 do 17 hodin
● pro velký zájem přidána hodina ve středu od 10 do 11 hodin (cvičitelka Ludmila Hrdličková)
● cvičení je určeno pro děti ve věku od 2 do 4 let a jejich rodiče (i prarodiče)
● v hodinách jsou všestranně rozvíjeny sportovní dovednosti
● děti se nenásilnou formou seznamují se základy gymnastiky, různých sportů a cvičení s náčiním
● některé děti se v sokole poprvé setkávají s větším kolektivem dětí (a dospělých) a poznávají nové kamarády
● sdílení aktivit s rodiči upevňuje vztah dospělých a dětí

Těší se na vás cvičitelka Ludmila Hrdličková.