Oddíly

Ženy

● setkáváme se každé pondělí v 19:30 – 20:30 a středu v 20:00 – 21:00
● provozujeme různé formy cvičení s hudbou: aerobik, stepaerobik, P-class, overbally, gymnastické míče, činky, gumičky
● nechybí samozřejmě uvolňovací a protahovací cvičení
● kdo není členem TJ, může do hodin docházet za jednorázových poplatek
● muži se zájmem o tyto formy cvičení mají dveře otevřené :)
● přijďte získat skvělý pocit, že děláte něco pro své tělo

Těší se na vás cvičitelky Katka a Mirka.