Od pondělí 24. 5. 2021 bude v sokolovně obnoven provoz podle běžného rozvrhu.

Podmínkou účasti na cvičení je potvrzení o negativním testu na COVID-19 (stačí čestné prohlášení nebo potvrzení ze školy či zaměstnání, antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR 7 dní), potvrzení o očkování, kdy od 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní nebo potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Bez tohoto dokladu nebude cvičícím umožněna účast na hodině.

Děti do 6 let toto potvrzení mít nemusí, pokud se jedná o cvičení rodičů s dětmi, tak rodiče ano.

Přítomnost necvičícího doprovodu v tělocvičně není možná.

V souladu s vládním nařízením není možné využívat sprchy a šatny.

Počítejte s tím, že doklad o negativním testu musíte na hodině odevzdat, nelze jej tedy použít opakovaně.

Oddíly

Ženy

● setkáváme se každé pondělí v 19:30 – 20:30 a středu v 20:00 – 21:00
● provozujeme různé formy cvičení s hudbou: aerobik, stepaerobik, P-class, overbally, gymnastické míče, činky, gumičky
● nechybí samozřejmě uvolňovací a protahovací cvičení
● kdo není členem TJ, může do hodin docházet za jednorázových poplatek
● muži se zájmem o tyto formy cvičení mají dveře otevřené :)
● přijďte získat skvělý pocit, že děláte něco pro své tělo

Těší se na vás cvičitelky Katka a Mirka.