Od pondělí 24. 5. 2021 bude v sokolovně obnoven provoz podle běžného rozvrhu.

Podmínkou účasti na cvičení je potvrzení o negativním testu na COVID-19 (stačí čestné prohlášení nebo potvrzení ze školy či zaměstnání, antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR 7 dní), potvrzení o očkování, kdy od 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní nebo potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Bez tohoto dokladu nebude cvičícím umožněna účast na hodině.

Děti do 6 let toto potvrzení mít nemusí, pokud se jedná o cvičení rodičů s dětmi, tak rodiče ano.

Přítomnost necvičícího doprovodu v tělocvičně není možná.

V souladu s vládním nařízením není možné využívat sprchy a šatny.

Počítejte s tím, že doklad o negativním testu musíte na hodině odevzdat, nelze jej tedy použít opakovaně.

Oddíly

Rodiče s dětmi

● setkáváme se každou středu od 16 do 17 hodin
● pro velký zájem přidána hodina ve středu od 10 do 11 hodin (cvičitelka Ludmila Hrdličková)
● cvičení je určeno pro děti ve věku od 2 do 4 let a jejich rodiče (i prarodiče)
● v hodinách jsou všestranně rozvíjeny sportovní dovednosti
● děti se nenásilnou formou seznamují se základy gymnastiky, různých sportů a cvičení s náčiním
● některé děti se v sokole poprvé setkávají s větším kolektivem dětí (a dospělých) a poznávají nové kamarády
● sdílení aktivit s rodiči upevňuje vztah dospělých a dětí

Těší se na vás cvičitelka Ludmila Hrdličková.