Pro členy

Údaje pro platbu členských příspěvků

Přihláška ke stažení zde

Platbu členských i oddílových příspěvků provádějte na účet TJ č.: 158606440/0300
Konstantní symbol: 0558

Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého je příspěvek placen.

Variabilní symbol podle oddílu:
Oddíl Variabilní symbol
Rodiče a děti 1
Předškolní děti 18
Mladší žákyně 3
Starší žákyně 31
Žáci 2
Ženy 12
Starší ženy 33
Basketbal 19
Rokenrol 22
Volejbal A 8
Volejbal B 9
Nohejbal 35
Divadelní oddíl 7
Taneční oddíl Jinotaj 111
Příspívající necvičící platí členské příspěvky pod variabilním symbolem 0.