Od pondělí 24. 5. 2021 bude v sokolovně obnoven provoz podle běžného rozvrhu.

Podmínkou účasti na cvičení je potvrzení o negativním testu na COVID-19 (stačí čestné prohlášení nebo potvrzení ze školy či zaměstnání, antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR 7 dní), potvrzení o očkování, kdy od 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní nebo potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Bez tohoto dokladu nebude cvičícím umožněna účast na hodině.

Děti do 6 let toto potvrzení mít nemusí, pokud se jedná o cvičení rodičů s dětmi, tak rodiče ano.

Přítomnost necvičícího doprovodu v tělocvičně není možná.

V souladu s vládním nařízením není možné využívat sprchy a šatny.

Počítejte s tím, že doklad o negativním testu musíte na hodině odevzdat, nelze jej tedy použít opakovaně.

Pro členy

Údaje pro platbu členských příspěvků

Přihláška ke stažení zde

Platbu členských i oddílových příspěvků provádějte na účet TJ č.: 158606440/0300
Konstantní symbol: 0558

Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého je příspěvek placen.

Variabilní symbol podle oddílu:
Oddíl Variabilní symbol
Rodiče a děti 1
Předškolní děti 18
Mladší žákyně 3
Starší žákyně 31
Žáci 2
Ženy 12
Starší ženy 33
Basketbal 19
Rokenrol 22
Volejbal A 8
Volejbal B 9
Nohejbal 35
Divadelní oddíl 7
Taneční oddíl Jinotaj 111
Příspívající necvičící platí členské příspěvky pod variabilním symbolem 0.