Oddíly

Mladší žákyně

● setkáváme se každé pondělí v 17:30 – 18:30 a středu v 18:00 – 19:00
● cvičení je určeno pro děvčata ve věku od 6 do 11 let
● co nás v hodinách čeká:
- pohybová průprava
- cvičení na hudbu – základy různých forem aerobiku
- cvičení na nářadí a akrobacie
- cvičení s náčiním
- základy sportovních her (např. florbal, …)
- základy atletiky
- závodění
- tancování (country, lidové aj . tance)
● všestranně rozvíjíme sportovní dovednosti, vytrvalost, obratnost, postřeh a rychlost, upevňujeme svou fyzickou kondici
● s pódiovými skladbami se účastníme různých vystoupení a soutěží
● v zimě chodíme společně bruslit (školička bruslení)

Těší se na vás cvičitelky Katka a Kristýna.