Od pondělí 24. 5. 2021 bude v sokolovně obnoven provoz podle běžného rozvrhu.

Podmínkou účasti na cvičení je potvrzení o negativním testu na COVID-19 (stačí čestné prohlášení nebo potvrzení ze školy či zaměstnání, antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR 7 dní), potvrzení o očkování, kdy od 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní nebo potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Bez tohoto dokladu nebude cvičícím umožněna účast na hodině.

Děti do 6 let toto potvrzení mít nemusí, pokud se jedná o cvičení rodičů s dětmi, tak rodiče ano.

Přítomnost necvičícího doprovodu v tělocvičně není možná.

V souladu s vládním nařízením není možné využívat sprchy a šatny.

Počítejte s tím, že doklad o negativním testu musíte na hodině odevzdat, nelze jej tedy použít opakovaně.

Oddíly

Mladší žákyně

● setkáváme se každé pondělí v 17:30 – 18:30 a středu v 18:00 – 19:00
● cvičení je určeno pro děvčata ve věku od 6 do 11 let
● co nás v hodinách čeká:
- pohybová průprava
- cvičení na hudbu – základy různých forem aerobiku
- cvičení na nářadí a akrobacie
- cvičení s náčiním
- základy sportovních her (např. florbal, …)
- základy atletiky
- závodění
- tancování (country, lidové aj . tance)
● všestranně rozvíjíme sportovní dovednosti, vytrvalost, obratnost, postřeh a rychlost, upevňujeme svou fyzickou kondici
● s pódiovými skladbami se účastníme různých vystoupení a soutěží
● v zimě chodíme společně bruslit (školička bruslení)

Těší se na vás cvičitelky Katka a Kristýna.