Od pondělí 25. 5. 2020 začínáme postupně zase cvičit. Od tohoto data začínají cvičit oddíly žen, starších žákyň a dorostenek, starších žen a všechny sportovní oddíly.

Od 1. 6. 2020 začínají cvičit oddíly žáků a mladších žákyň.

Oddíly rodičů s dětmi a předškolních dětí začnou cvičit až od září.

Žádáme o dodržování zvýšených hygienických opatření. Na cvičení si noste vlastní podložky. Vstup do budovy bude umožněn pouze cvičencům, doprovod nebude mít přístup ani do šaten.

Mladší žákyně budou v případě příznivého počasí cvičit venku, na hodinu cvičení by měly mít jak sportovní obuv do tělocvičny, tak sportovní obuv na ven.

Oddíly

Ženy

● setkáváme se každé pondělí v 19:30 – 20:30 a středu v 20:00 – 21:00
● provozujeme různé formy cvičení s hudbou: aerobik, stepaerobik, P-class, overbally, gymnastické míče, činky, gumičky
● nechybí samozřejmě uvolňovací a protahovací cvičení
● kdo není členem TJ, může do hodin docházet za jednorázových poplatek
● muži se zájmem o tyto formy cvičení mají dveře otevřené :)
● přijďte získat skvělý pocit, že děláte něco pro své tělo

Těší se na vás cvičitelky Katka a Mirka.