Přijímáme členy do sportovních, všestranostních, i společenských oddílů.
Více informací naleznete na stránkách jednotlivých oddílů.

Zápis nových členů do oddílů Rodiče a děti a Předškolní děti byl ukončen. Oddíly jsou již plně obsazeny.

Pro členy

Údaje pro platbu členských příspěvků

Platbu členských i oddílových příspěvků provádějte na účet TJ č.: 158 606 440/0300
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol podle oddílu:
Oddíl Variabilní symbol
Rodiče a děti 1
Předškolní děti 18
Mladší žákyně 3
Starší žákyně 31
Žáci 2
Ženy 12
Starší ženy 33
Basketbal 19
Rokenrol 22
Volejbal A 8
Volejbal B 9
Nohejbal 35
Divadelní oddíl 7
Taneční oddíl 7S 11
Taneční oddíl Jinotaj 111
Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého je příspěvek placen!
Příspívající necvičící platí členské příspěvky pod variabilním symbolem 0.
Přihláška ke stažení zde