Od pondělí 25. 5. 2020 začínáme postupně zase cvičit. Od tohoto data začínají cvičit oddíly žen, starších žákyň a dorostenek, starších žen a všechny sportovní oddíly.

Od 1. 6. 2020 začínají cvičit oddíly žáků a mladších žákyň.

Oddíly rodičů s dětmi a předškolních dětí začnou cvičit až od září.

Žádáme o dodržování zvýšených hygienických opatření. Na cvičení si noste vlastní podložky. Vstup do budovy bude umožněn pouze cvičencům, doprovod nebude mít přístup ani do šaten.

Mladší žákyně budou v případě příznivého počasí cvičit venku, na hodinu cvičení by měly mít jak sportovní obuv do tělocvičny, tak sportovní obuv na ven.

Oddíly

Předškolní děti

● setkáváme se každé pondělí v 16:30 – 17:30 a středu v 17:00 – 18:00
● cvičení je určeno pro holky a kluky ve věku od 4 do 6 let
● běháme, skáčeme, závodíme, házíme si s balóny, cvičíme s různým náčiním, hrajeme hry a učíme se základy sportovní gymnastiky (cvičení na nářadí) a různých sportů

Těší se na vás cvičitelky Ludmila Hrdličková a Kristýna Koubíková.