Od pondělí 25. 5. 2020 začínáme postupně zase cvičit. Od tohoto data začínají cvičit oddíly žen, starších žákyň a dorostenek, starších žen a všechny sportovní oddíly.

Od 1. 6. 2020 začínají cvičit oddíly žáků a mladších žákyň.

Oddíly rodičů s dětmi a předškolních dětí začnou cvičit až od září.

Žádáme o dodržování zvýšených hygienických opatření. Na cvičení si noste vlastní podložky. Vstup do budovy bude umožněn pouze cvičencům, doprovod nebude mít přístup ani do šaten.

Mladší žákyně budou v případě příznivého počasí cvičit venku, na hodinu cvičení by měly mít jak sportovní obuv do tělocvičny, tak sportovní obuv na ven.

Oddíly

Mladší žákyně

● setkáváme se každé pondělí v 17:30 – 18:30 a středu v 18:00 – 19:00
● cvičení je určeno pro děvčata ve věku od 6 do 11 let
● co nás v hodinách čeká:
- pohybová průprava
- cvičení na hudbu – základy různých forem aerobiku
- cvičení na nářadí a akrobacie
- cvičení s náčiním
- základy sportovních her (např. florbal, …)
- základy atletiky
- závodění
- tancování (country, lidové aj . tance)
● všestranně rozvíjíme sportovní dovednosti, vytrvalost, obratnost, postřeh a rychlost, upevňujeme svou fyzickou kondici
● s pódiovými skladbami se účastníme různých vystoupení a soutěží
● v zimě chodíme společně bruslit (školička bruslení)

Těší se na vás cvičitelky Hela, Katka a Klára.