Eshop Sokol Jinonice

 

Nabíráme nové členy do rokenrolové přípravky

Rokenrolová přípravka

 

Dotace a granty

Nová bradla z dotace Magistrátu hl. m. Prahy
Vybavení kotleny a nová dlažba financované MČ Praha 5
Náčiní bylo pořízeno z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a Národní sportovní agentury
Nová vrata byla pořízena díky dotaci MČ Praha 5
Na rekostrukci vstupního schodiště přispěla MČ Praha 5
Náčiní bylo pořízeno z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT
Stroj na čištění podlah z dotace Magistrátu hl. m. Prahy
Oprava plotu byla provedena díky podpoře MČ Praha 5
Materiál na zateplení stropu pořízený z dotace MČ Praha 5
Nová okna pořízená z dotace MČ Praha 5
Díky dotaci Magistrátu hl. m. Prahy jsme mohli zakoupit
dva nové přehravače
MČ Praha 5 přispěla na opravu topení v sokolovně, na
soustředění oddílu akrobatického rock and rollu a na účast
juniorské párové formace na ME formací ve Slovinsku
Na provoz sokolovny a činnost oddílu nesoutěžní tělesné
výchovy a sportu přispívá Magistrát hl. m. Prahy
Na organizaci sportu v TJ přispělo MŠMT