Přijímáme členy do sportovních, všestranostních, i společenských oddílů.
Více informací naleznete na stránkách jednotlivých oddílů.

Zápis do oddílů Rodiče s dětmi a Předškolní děti je již ukončen. Kapacita oddílů je naplněna.

Na provoz sokolovny a činnost oddílu nesoutěžní tělesné
výchovy a sportu přispívá Magistrát hl.m.Prahy.