Přijímáme členy do sportovních, všestranostních, i společenských oddílů. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých oddílů.

Novinky

Díky podpoře Magistrátu hl.m.Prahy a Městské části Praha 5
se podařilo opravit malý sál, takže opět může sloužit ke cvičení.

Sál je možné si také pronajmout (kontakt: Karel Klír, tel: 775 216 604).