Přijímáme členy do sportovních, všestranostních, i společenských oddílů. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých oddílů.
Na provoz sokolovny a činnost oddílu nesoutěžní tělesné
výchovy a sportu přispívá Magistrát hl.m.Prahy.